Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zarządzenia Dyrektora Instytutu HSiK

 

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

W KRAKOWIE

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

INSTYTUT HISTORII SZTUKI I KULTURY

ul. Sławkowska 32, 31-014 KRAKÓW

 

ZARZĄDZENIE NR 2

w sprawie egzaminu absolutoryjnego studentów II troku  studiów II stopnia kierunku „historia sztuki”

         Na podstawie uchwały Rady Instytutu Historii Sztuki i Kultury nr  13/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku ustalane zostają zasady przeprowadzania egzaminu absolutoryjnego w roku akademickim 2019/2020.

 1. Podstawą egzaminu absolutoryjnego jest zestaw 60 tez egzaminacyjnych – 20 tez ze sztuki średniowiecznej, 20 tez ze sztuki nowożytnej i 20 tez ze sztuki nowoczesnej. Lista tez znajduje się w załączniku do niniejszego zarządzenia. Zestaw tez, sformułowany przez komisję  na podstawie uchwały Rady Instytutu nr 14/2018 z 7 czerwca 2018 i użyty w egzaminie absolutoryjnym w roku akademicki 2018/2019 pozostaje zestawem do egzaminu absolutoryjnego w roku akademickim 2019/2020. Tezy zostają ujawnione na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Instytutu.
 2. Egzamin absolutoryjny jest egzaminem ustnym składanym przed trzyosobową komisją.
 3. Tezy są pytaniami egzaminacyjnymi. Znajdować się one będą na biletach egzaminacyjnych. Na każdym bilecie znajduje się jedno pytanie ze sztuki średniowiecznej, jedno pytanie ze sztuki nowożytnej i jedno pytanie ze sztuki nowoczesnej. Bilety egzaminacyjne zostaną utajnione do momentu rozpoczęcia pracy komisji egzaminacyjnej.
 4. Student składający egzamin losuje bilet egzaminacyjny. Po pierwszym wylosowaniu biletu student może odmówić odpowiedzi na znajdujące się tam pytania oraz wylosować następny bilet.
 5. Kolejność odpowiedzi na pytania jest dowolna. Student odpowiada na pytania w sposób nieskrepowany w odpowiadającym mu czasie. Członkowie komisji mogą swobodnie zadawać dodatkowe pytania dopiero po zakończeniu składania odpowiedzi przez studenta i wyraźnym zasygnalizowaniu przez niego tego faktu.
 6. Orzeczenie wyniku egzaminacyjnego następuje po naradzie komisji, która się odbywa pod nieobecność studenta.
 7. Egzamin absolutoryjny w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej zimowej i przerwy semestralnej.  Termin egzaminu oraz termin egzaminu poprawkowego zostanie zakomunikowany  przed rozpoczęciem z sesji egzaminacyjnej zimowej.
 8. W sprawach nie objętym niniejszym zarządzeniem obowiązuje „Regulamin studiów UPJPII” oraz „Statut UPJPII”.

 

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU

                                               ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, prof. UPJPII

 

Kraków, 12 września 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II

W KRAKOWIE

WYDZIAŁ HISTORII I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

INSTYTUT HISTORII SZTUKI I KULTURY

ul. Sławkowska 32, 31-014 KRAKÓW

 

ZARZĄDZENIE NR 3

W sprawie realizacji programu ‘PROMOTOR” oraz zapisów na seminaria magisterskie

 1. Seminaria magisterskie w roku akademicki 2019/2020 prowadzą:

dr hab. Andrzej WŁODAREK, prof. UPJPII – sztuka średniowieczna

ks. prof. dr hab. Andrzej WITKO – sztuka nowożytna

dr. hab. Małgorzata  BIERNACKA, prof. UPJPII - sztuka nowoczesna

dr. hab. Maria HUSSAKOWSKA-SZYSZKO – sztuka nowoczesna

 1. Studenci studiów II stopnia kierunku „historii sztuki” obowiązani są wybrać jedno z tych seminariów i dokonać elektronicznego wpisu.
 2. Jednakże program „PROMOTOR”  na podstawie uchwały Rady Instytutu nr  13/2017 z dnia  8 września 2017 roku upoważnia studenta do wybrania jako promotora każdego z samodzielnych pracowników naukowych Instytutu.
 3. W przypadku wyboru jako promotora osoby innej niż prowadzący seminarium magistrant obowiązany jest zakomunikować to prowadzącemu oraz ustalić tryb udziału w zajęciach, a następnie wejść w kontakt z wybranym nauczycielem akademickim, ustalić z nim temat, tryb pracy oraz  warunki zaliczania etapów przygotowywania rozprawy.
 4. Zaliczenia seminarium magisterskiego udziela prowadzący seminarium na podstawie opinii promotora.

 

DYREKTOR INSTYTUTU

                                               ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, prof. UPJPII

Kraków, 12 września 2019

 

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020