Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Objazdy zabytkoznawcze w roku akademickim 2019/2020

 

Objazdy przyznane w ramach grantu „ZINTEGROWANE PROGRAMY UCZELNI”

  1. BURGUNDIA, uczestniczą studenci I i II roku studiów II stopnia kierunku „historia sztuki”, 20 miejsc, objazd finansowany z grantu NCBiR, 7 dni, marzec kwiecień 2020
  2. POMORZE WSCHODNIE I ZACHODNIE, studenci II roku studiów I stopnia kierunków „ochrona dóbr kultury” i „historia sztuki”, 20 miejsc, objazd finansowany z grantu NCBiR, 6 dni, marzec kwiecień 2020

Objazdy  promowane i przygotowywane przez Koło Naukowe Studentów IHSiK

  1. WIEDEŃ, listopad 2019, uczestniczą członkowie Koła Naukowego, 4 dni, objazd finansowany ze środków Rady Kół Naukowych
  2. RZYM, marzec kwiecień lub maj 2020, uczestniczą studenci III roku studiów I stopnia  kierunków „ochrona dóbr kultury” oraz „historia sztuki”, 7 dni, finansowany ze środkowe uczelni.

Plany objazdów, wykazy obiektów oraz listy do wpisana danych zostaną wyłożone w Instytucie. Studenci, zobowiązani programem studiów do zaliczenia przedmiotu „Objazd zabytkoznawczy” są zobowiązani do  uczestniczenia  w wyznaczonym dla rocznika objeździe oraz do spełnienia warunków zaliczenia.

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU

                                               ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, prof. UPJPII

 

Kraków, 12 września 2019

 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020