Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

UWAGA uczestnicy seminariów licencjackich

Wszyscy uczestnicy seminariów lic., którzy nie złożyli pracy promotorowi do weryfikacji ani nie złożyli tekstu do antyplagiatu

 

ZOBOWIĄZANI SĄ DOKONAĆ TEGO W MIESIĄCU LIPCU

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DO ANTYPLAGIATU UPŁYWA 26 LIPCA

wersja drukowana do dn. 30 lipca

 

Niezłożenie pracy w tym terminie będzie skutkowało niemożnością przystąpienia do egzaminu licencjackiego we wrześniu i tym samym zapisanie się na studia II stopnia. Termin egzaminu dyplomowego został wyznaczony na dzień 12 września. Rejestracja na studia II stopnia upływa 13 września.

 

 

DYREKTOR INSTYTUTU

ks. dr hab. Dariusz TABOR CR, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019