Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Sprawozdanie z VII edycji Muzealiów

Siódmą edycję konferencji naukowej Muzealia w Konserwacji w dniu 06.06.2018 uroczyście otworzył dr Tomasz Graff, reprezentujący Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prodziekan przypomniał, że coroczna konferencja stanowi ważny punkt na mapie uniwersyteckich wydarzeń.

Harmonogram konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie składał się z czterech paneli dyskusyjnych, które poruszały wiele zagadnień skupionych wokół tematu przewodniego - konserwacji obiektów zabytkowych. Na obrady przybyło liczne grono specjalistów reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski (Kraków, Warszawa, Toruń, Kielce, Zakopane). Przedstawiciele uniwersytetów, muzeów, archiwów, zakładów konserwatorskich i instytucji kulturalnych dyskutowali między innymi nad sposobami przechowywania i eksponowania zabytkowych obiektów, ich udostępniania oraz recepcji. Prezentowane przez prelegentów przykłady metod zastosowanych w konserwacji malarstwa, rzeźby, tekstyliów, broni, witraży, były pretekstem do wielu owocnych rozmów, toczących się nie tylko na sali konferencyjnej, ale także -  w nieco mniej formalnej atmosferze – podczas przerw kawowych. W harmonogramie pojawiły się także wystąpienia poświęcone modom i popularnym w dzisiejszych czasach narzędziom wykorzystywanym w restauracji obiektów zabytkowych.

 Wskazano na konieczność prowadzenia interdyscyplinarnych badań, które są szansą na wymianę doświadczeń oraz poglądów naukowych. Prowadzą one do wnikliwej analizy dzieła i pełnego jego zrozumienia, a co za tym idzie odpowiedniej konserwacji, zarówno zachowawczej, jak i odtwórczej.  

Tegoroczna edycja konferencji wzbudziła ogromne zainteresowanie, czego dowód stanowi wysoka frekwencja prelegentów oraz słuchaczy. Dzięki promocji medialnej i współpracy instytucji naukowych, wydarzenie zyskało znacznie szerszy rozgłos, w stosunku do poprzednich lat.

Muzealia w Konserwacji nie odbyłyby się bez finansowego wsparcia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, udzielanego z ramienia Rady Kół Naukowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Rada Kół Naukowych UPJPII, portal internetowy Kulturatka.pl, Radio Kraków oraz Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie. Rolę sponsorów pełnili herbaciarnia Yerba Nova oraz Źródło Żywiec.

Autor: Weronika Bożomańska

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019