Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Aktualności

Po trzech latach badań i prac XVII-wieczne tkaniny zdobiące reprezentacyjną salę Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu odzyskały swój blask. Ocaliliście...
informacje na temat objazdu, znajdują się na profilu w programie Teams, można się jeszcze dopisać za pomocą linku: https://teams.microsoft.com/l/team/19%...
http://rekrutacja.upjp2.edu.pl
http://rekrutacja.upjp2.edu.pl
Decyzją Dziekana Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego sekretariaty Wydziału nie obsługują interesantów w trybie stacjonarnym. Wszelkie sprawy należy...
Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych Kierownik - dr Natalia Krupa http://konserwacjatkanin.pl/ https://www.youtube.com/watch?v=gJxQP5f4k4A https://...
https://upjp2edupl-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dariusz_tabor_upjp2_edu_pl/EVWNJfwbBRZCqqBt3kQ9zCkBwfcrkFCMXfDpfxUnoaV8RQ
KOMUNIKAT REKTORA UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE   z dnia 9 kwietnia 2020 roku    Po decyzjach Rządu RP z dnia 9 kwietnia 2020 roku, w...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020